“UFO In Her Eyes”, by Xiaolu Guo

UFO In Her Eyes, by Xiaolu Guo.

Around a month ago, I read a book called A Concise Chinese-English Dictionary for Lovers by a Chinese author who I`d not heard of before, Xiaolu Guo. Xiaolu Guo is a Chinese novelist, essayist and filmmaker who, born in 1973, belongs to a wave of Chinese writers and artists known as the ‘Chinese Post 70’s Generation’. It is a term to denote artists who were born in the 1970’s, and who grew up in China after Chairman Mao’s death in 1976.  It is also known as the ‘Post Cultural Revolution Generation’, or ‘Post Maoism Generation’.

One of the trademarks of this movement is, compared to the previous generations, they were allowed to immerse themselves in a more liberal way of writing, not limiting themselves to the desires of the Communist party.

What I especially liked about Guo’s A Concise Chinese-English Dictionary for Lovers, was her ability to capture a meeting between two entirely different cultures and languages. She shows how one (seemingly) universal, yet (undeniably) hard to define concept as love is able to connect people. Another aspect I immediately became interested in, is how in the book, Guo illustrates how important language is to our understanding and interaction with the world, culture and emotions around us. (I wrote a post on this book, so if you want to read a somewhat more elaborate explanation of this, I recommend you read it!)

After finishing A Concise Chinese-English Dictionary for Lovers, I wanted to check out more of Guo’s authorship. After some research, I find out that she has written eight novels, where the two first publications are written in Chinese, while (as I can understand) the remaining five are written in English. UFO In Her Eyes was published in 2009, and one of the novels written in English – i.e not gone through an English translation from the original.

In UFO In Her Eyes, The National Security and Intelligence Bureau are investigating an event in which Kwok Yun, a 37 year old illiterate peasant, has been reported to witness something peculiar in the sky; a spinning metal plate. Agents from the bureau interview the inhabitants of Silver Hill Village, the place where the sighting happened, individually. They encounter different personalities, who all have their own role in the pre-Industrialized village; butcher Ling Zhu, stall holder Kwok Zidong, tea farmer Fu Qiang and rice farmer Wong Jing, to name a few. They all have different opinions on the village’s political status quo, the social situation in China in general, of the circumstances surrounding Yun’s strange UFO sightings, and whether there might be any connection between the three.

Kwok Yun is also under investigation for having assisted an unknown Western traveler she sees immediately following the UFO sighting. The middle-aged white man is laying on the side of the road, clearly in need of help. It turns out he is bitten by a snake, and Yun takes him with her to her home in order to tend to his wounds. They are unable to communicate verbally to each other, and they know nothing about one other – except she is wearing a T-shirt with Western writing on it that the man is able to understand.

A few months later, the village receives a letter from this man, sent from his homeland of America. In the letter, he explains who he is and why he was in Silver Hill Village in the first place. He also shows his gratitude of being helped by the stranger Yun, by including a check of 2000$USD, a considerable amount of money for the villagers.

This sparks a debate between the inhabitants; how should they spend their newly acquired money?

UFO In Her Eyes is a light, humorous and most of all satirical take on China’s problematic social history, focusing especially on Chairman Mao’s Cultural Revolution. While the novel takes the paranoia, and real-world effects, of surveillance by Big Brother seriously, it is also able to depict the inhabitants of the village as down-to-earth people with a self-reflection over their situations. While being isolated from the benefits of living in a big city – such as education and health care – they do not come across as naïve or unaware of their own social misfortunes. But implying that the village inhabitants have reasons to be socially misfortunate would be incorrect and even condescending of me. What I`m trying to point out is that, even though the agents from The National Security and Intelligence Bureau give off an aura that demands respect and formality, the villagers are able to meet them, talk to them, and recognize them as one of their own, and they are not afraid of speaking harshly or humorously to them. The villagers do not try to glorify their situation, either. They speak their minds and share their opinions and experiences without being afraid of saying negative things about Big Brother.

It is the interaction between the villagers and the agents that makes UFO In Her Eyes delightfully satirical. Knowing far too little about the subject, I have nevertheless made a tentative conclusion as to what might be the reason for Guo to be able to write a story like this. I believe the answer is because she belongs to the before mentioned ‘China Post 70’s Generation’. The writers belonging to this generation did not feel the direct effects of Mao`s restrictive China, politically, socially or culturally. Maybe Guo, and the other writers, was able to be more liberal and non-restrictive with her writing, and her filmmaking, than what the generation of artist prior to her would have been.

And so I end this review in much the same manner as my last one of Guo`s A Concise Chinese-English Dictionary for Lovers, namely by expressing my desire to read more of the author. In order to approach an answer to my musings, I would like to read her latest novel Once Upon a Time In The East, a chronicle of memoirs, or her 2004 autobiographical novel Village of Stone. Both these books discuss her childhood, what is was like growing up in China, and eventually moving to the West, and all the changes this might imply for her.

UFO In Her Eyes has also been made into a film, released in 2011 and directed by Guo herself.

(Actually, before I leave you alone, I encourage you to read this (very short) interview of Guo from 2004 in connection to the publication of Village of Stone, that I found on her website: http://www.guoxiaolu.com/REV_WR_VS__secret_life_coral.htm. It tackles a little of what I`ve pondered in this text.)

Ok, bye.

~ milk

`Fremmedordbok for kjærester´av Xiaolu Guo

Fremmedordbok for kjærester av Xiaolu Guo

Ønsker man å lære seg et nytt språk, får man ikke bare innsikt i en ny måte å snakke på gjennom pugging av gloser, grammatikkregler og rettskriving. Man lærer seg dessuten etter hvert en ny måte å se og oppfatte virkeligheten på. Dette er et tema forfatteren Xiaolu Guo tar opp i boken Fremmedordbok for kjærester.

Xiaolu Guo er forfatter og filmskaper som kommer fra en fiskelandsby i Kina. Hennes litterære og filmatiske prosjekt tar utgangspunkt i hennes egne erfaringer og reiser fra å vokse opp i en liten kinesisk landsby, til å bli en etablert forfatter på et fremmedspråk. Hun utforsker hvordan unge mennesker går frem i ukjente områder og situasjoner, hvordan de tillærer seg nye kunnskaper i en ny hverdag.

Boken Fremmedordbok for kjærester er originalt skrevet på engelsk, med tittelen A Concise Chinese-English Dictionary for Lovers. Jeg leste en norsk oversatt utgave.

Vi følger hovedpersonen Zhuang Xiao Qiao, som flytter fra landsbyen hun kommer fra i Kina, til London hvor hun skal lære seg engelsk. Vi starter som Zhuang; som nybegynnere. Vi er nybegynnere i den Vestlige verdenen og forstår tingene rundt oss, kulturen og samfunnet som Zhuang, i hennes møte, umiddelbart forstår dem. Dette kommer til uttrykk blant annet i språket. I begynnelsen av boken er språket enkelt, setningene korte. Men etter hvert som hun lærer seg språket bedre, blir også tekstens språk mer avansert. Hvert kapittel tar for seg et fremmedord, som om boken var en ordbok, og dette ordet blir tematisert gjennom kapittelet. Vi får lese om hvordan Zhuang er vant med å bruke begrepet fra Kina, og hvordan dette er forskjellig fra i London.

Ikke så lenge etter at hun flyttet til London, møter Zhuang en mann – dobbelt så gammel som henne, eks-pønker, vegetarianer – som hun forelsker seg i. Møtet mellom disse to, og samhandlingen deres gjennom boken, er Guos hovedverktøy i sitt ærend å sette lys på de største kulturforskjellene mellom Østens og Vestens virkelighetsoppfatning. En måte Guo speiler disse forskjellene på, er hvordan Zhuang introduserer seg selv som ‘Z’ til denne navnløse mannen, og hans venner. Kun ‘Z’, og ikke noe mer, angivelig for hun tror hennes fulle navn vil være for komplisert for naive engelsktalende mennesker å huske eller uttale.

Boken handler om forskjeller på individplan. Et eksempel er Zs reaksjon på mannens vegetarianisme. Hun kan ikke forstå hvordan han skal kunne få i seg ordentlig næring uten å spise kjøtt. Hun blir servert selvgrodde grønnsaker, mens hun lengter hjem til sitt kylling, – og svinekjøtt.

Noe av det første som slo meg i lesningen av denne boken, var forfatterens måte å skildre hvordan kulturforskjeller – så vel som individers virkelighetsforståelse – kommer til uttrykk gjennom språket. Et lands, en kulturs språk er uvurderlig viktig ikke bare når det kommer til å kunne kommunisere hverdagslig med en annen person; språket er dessuten viktig om en ønsker å forstå selve tenkemåten og tilværelsesfilosofien til en annen kultur. Kobler man dette opp mot noe så abstrakt og vanskelig definerbart som kjærlighet, har man et interessant utgangspunkt for enhver diskusjon, noe Guo med denne boken utfører på mesterlig vis. Boken er dessuten en lærerik en – vi får muligheten å sette oss inn i en totalt annerledes kultur på et individ, og – hverdagsplan. En ting er å lese om det i en stor, omfattende faktabok, en annen å forsøke å sette oss inn i en enkel, uskyldig, skjebne.

Jeg mener at i arbeidet med å oppnå en større aksept av et voksende universelt mangfold, må man forsøke å utvide den kulturelle horisonten vår, sette oss inn i andre måter å forstå hverdagen på enn den vi er vant med, og sette spørsmålstegn det vi ser på som de mest åpenbare tingene. Denne boken tilbyr et skritt i riktig retning. Jeg gleder meg til å få muligheten til å lese mer av Xiaolu Guo!

~milk